NEN 3140 keuringen

Waarom is de NEN 3140 keuring van belang voor uw bedrijf  ?

Een reguliere NEN 3140 keuring van uw elektrische arbeidsmiddelen is echter niet alleen van belang bij inspecties van het SZW (voorheen arbeidsinspectie ) , maar ook uw verzekeraar en opdrachtgever kan van u eisen dat er gewerkt wordt met goedgekeurde , gecertificeerde en dus veilige arbeidsmiddelen!

Arbeidsmiddelen moeten volgens het ARBO besluit zodanig  worden toegepast  en uitgerust dat de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Iedere werkgever maar ook de ZZPer is daarom verplicht om zijn/haar elektrische arbeidsmiddelen te laten certificeren met een NEN 3140

Elektrische arbeidsmiddelen ,waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer , bouwlocatie of klussenbus moeten elk jaar worden gekeurd volgens NEN 3140. Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn!

 

Voor NEN 3140 keuringen  van uw elektrisch gereedschap kunt u ook in de avonduren en in het weekend op afspraak bij CELBO terecht.

Meer weten?  contact ons.

CELBO keurt met de METREL Delta GT NEN 3140 CELBO